Informasjon

Hvorfor tannregulering?
Tannregulering gir bedret funksjon og utseende. Behandlingen vil også bidra til bedre tannhelse i fremtiden.

Gjør det vondt?
Det kan være litt ubehag I forbindelse med behandlingen.

Fast regulering:
Å feste på reguleringen gjør ikke vondt men kan være ubehagelig. Når reguleringen strammes blir tennene ømme Det er best å spise myk mat I noen dager til dette gir seg.

Nakkestropp:
Tennene blir ømme I begynnelsen. Bruk bøylen slik vi har avtalt og det vil gi seg etterhvert.

Gom:
Noe ubehag når gommen strammes. Noe vanskelig å snakke. Bruk gommen slik vi har avtalt og det vil gi seg etterhvert.

Bivirkninger?
Ved dårlig renhold kan det bli betennelse I tannkjøttet, hull I tennene og hvite flekker på tennene. Det er derfor veldig viktig at den som har regulering er flink å holde tennene rene med god puss morgen og kveld. I tillegg må det skylles med Fluor hver kveld. Behandlingen vil avsluttes hvis renholdet er for dårlig.
I noen tilfeller kan røttene forkortes av tannreguleringen. Vi tar jevnlig røntgen for å sjekke dette og sees en uttalt rotforkortning avsluttes behandlingen.

Nerven I tenner som har vært utsatt for skade kan gradvis dø. Dersom det oppstår fargeforandring eller betennelse i tannen under behandling må tannen rotfylles. Skadede tenner kan også få skader på roten ved tannregulering. I slike tilfeller må fortsatt behandling vurderes.

Pasientens innsats
Underveis I behandlingen blir pasienten bedt om å bruke bøyle, strikker eller gommer. Det er viktig at dette gjøres som avtalt. Et godt behandlingsresultat er helt avhengig av riktig bruk.

Vekst
Uvanlig vekst av kjeven kan gjøre behandlingen vanskelig og langvarig. I noen tilfeller kan uvanlig vekst kan også føre til endret tannstilling og endret posisjon av kjevene.etter avsluttet behandling. I slike tilfeller kan ytterligere behandling bli nødvendig.

Muskulære vaner
Munnpusting, sugevaner og tungepress ved svelging kan i noen tilfeller hindre tennene i å flytte seg til riktig plass. Disse vanene kan også medføre at tenner flytter seg tilbake når reguleringen fjernes.

Hva kan jeg spise?
Du kan spise vanlig mat, men bør ikke tygge harde og seige ting som gjør at reguleringen løsner.
Det er også viktig at pasienten ikke pirker på reguleringen eller biter på penner, blyanter osv.
Løsning av reguleringen vil forsinke fremdrift I behandlingen og total behandlingstid vil bli lengre.
Pass godt på gommer og annet avtagbar regulering. Mistes disse vil I mange tilfeller oppnådd resultat reverseres. I tillegg kommer økte kostnader til ny regulering som må dekkes av pasienten selv.